Українсько-Польська програма з отримання вищої освіти без ЗНО


Метою проекту створення Польсько-Українського культурно-освітнього центру при МАУП є підготовка конкурентоспроможних спеціалістів згідно з європейськими стандартами, а також адаптація українських студентів до життя та роботи у європейському демократичному суспільстві. Інтегрований навчальний план МАУП та Університету менеджменту в місті Лєгніца (Польща), лекції та семінари від кандидатів та докторів наук України й Польщі, актуальні знання та вміння – все це робить процес навчання ефективнішим.

Вища освіта без ЗНО!

В МАУП спільно з Вищою школою менеджменту (ВШМ, Легниця, Польща) створено Польсько-Український освітній центр, що дає особливі переваги для абітурієнтів. Для навчання за інтегрованою програмою по заочній формі не треба здавати ЗНО! Зарахування до ВШМ відбувається за наданням атестату про повну середню освіту та результатами співбесіди. По закінченні першого курсу в ВШМ кожен студент може обрати навчання на другому курсі в МАУП, або продовжити навчання в ВШМ до ступеня бакалавра.

НАВЧАННЯ ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

- «Управління бізнесом»,
- «Політологія»,
- «Філологія»,
- «Правознавство»,
- «Управління персоналом».
- «Країнознавство».
- «Облік і аудит».

Навчання у Польщі

Як відомо, Польща є членом ЄС з 2004 року. Це індустріальна країна з економікою, що динамічно розвивається. За останні роки багато студентів з України обирають для навчання саме польські ВНЗ, бо ціни в них доступніші, ніж в університетах інших країн Євросоюзу, а якість отриманих знань – на високому рівні. На даний час приєднання України до Болонського процесу і до спільного європейського освітнього простору надало можливість для налагодження прямих освітніх, наукових та культурних зв’язків з навчальними закладами Євросоюзу, інтеграції навчальних планів та освітніх програм.

Абітурієнти мають надати наступні документи:

1. Атестат – оригінал та нотаріально засвідчений переклад атестату польскою мовою (2 примірники);
2. Додаток до атестату (перелік предметів з оцінками) – оригінал та нотаріально засвідчений переклад атестату польскою мовою (2 примірники);
3. Паспорт – оригінал та копія (2 примірники);
4. 6 фото 3х4 (матових) та одне фото 37х52 мм.
5. Медична довідка за формою 086-у.

Приймальна комісія: тел. (0522) 27-50-07, 34-23-69, 094-9387007, 095-792-45-45, 067-524-99-24, тел\факс 34-23-84