Колісніченко Роман Миколайович

Директор Центральноукраїнського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», доктор політичних наук, доцент, професор Міжнародної кадрової академії, депутат Міської ради міста Кропивницького.

Колісніченко Роман Миколайович народився 24 березня 1983 року в м. Кіровограді. З 2000 по 2005 роки навчався у Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. Володимира Винниченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». У 2005 році отримав диплом магістра з відзнакою та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії.

Трудовий шлях розпочав у Центральноукраїнському (колишньому Кіровоградському) інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом. Був призначений на штатні посади викладача кафедри психології та соціології (серпень 2005 р.), викладача (серпень 2006 р.), старшого викладача (жовтень 2008 р.), доцента (лютий 2012 р.) кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін, заступника директора з навчально-методичної та наукової роботи (серпень 2013 р.), директора (листопад 2013 р.).

З 2008 по 2011 роки навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 23.00.03 «Політична культура та ідеологія». У 2011 році у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.12 НПУ імені М. П. Драгоманова успішно захистив кандидатську дисертацію «Формування демократичної електоральної культури молоді в сучасній Україні» і здобув науковий ступінь кандидата політичних наук за вказаною спеціальністю (диплом ДК № 004817 виданий на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 лютого 2012 року).

Згідно рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 4/02-Д від 25 квітня 2013 року отримав вчене звання доцента (атестат 12 ДЦ № 035001).

Відповідно до рішення Вченої ради Міжрегіональної Академії управління персоналом від 28 травня 2014 року здобув вчене звання професора Міжнародної кадрової академії (атестат Міжнародної кадрової академії ВЗ № 1220).

У 2017 році у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.12 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова успішно захистив докторську дисертацію «Глобалістична свідомість як чинник трансформації політичної культури та подолання глобальних проблем людства» за спеціальністю 23.00.03 «Політична культура та ідеологія» і здобув науковий ступінь доктора політичних наук (диплом ДД № 007239 виданий на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2017 року).

Основні наукові інтереси: гуманізація глобалістичної свідомості людства, подолання глобальних викликів, формування електоральної культури молоді, становлення політичної культури суспільства, розв’язання політичних проблем України, розвиток освіти.

У 2006 році був обраний депутатом Кіровоградської обласної ради V скликання. У 2010 році обраний депутатом Кіровоградської обласної ради VI скликання. У 2015 році обраний депутатом Кіровоградської міської ради VII скликання.

З 2001 року є членом Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». З 2016 року очолює Кропивницьку (колишню Кіровоградську) міську партійну організацію Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

За сумлінну працю, особистий вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток області, активну громадську позицію нагороджений почесною грамотою Кіровоградської обласної ради.

Лауреат премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування (відповідно до постанови Верховної Ради України від 25 листопада 2015 року № 826 – VIII).

Особисті захоплення: легка атлетика, вірші, гра на гітарі.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Колісніченко Р. М. Глобалістична свідомість людства: політологічний аналіз: монографія / Р. М. Колісніченко. – Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2017. – 422 с.

Статті у фахових виданнях

 • 1. Колісніченко Р. М. Поняття, структура, типологія та функції електоральної культури молоді / Р. М. Колісніченко // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2009. – Вип. 44. – С. 272–299.
 • 2. Колісніченко Р. М. Прийоми політичних маніпуляцій і стійкість до маніпулятивних впливів як складова демократичної електоральної культури / Р. М. Колісніченко // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації». – К, 2010. – № 2. – С. 75–80.
 • 3. Колісніченко Р. М. Зовнішньополітичні орієнтації як складова демократичної електоральної культури української молоді / Р. М. Колісніченко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – К, 2010. – Вип. 3. – С. 78–84; Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – К, 2010. – Вип. 4. – С. 140–145.
 • 4. Колісніченко Р. М. Ставлення виборців до вітчизняної історії та міжконфесійних відносин (у контексті формування демократичної електоральної культури молоді) / Р. М. Колісніченко // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія: Історичні та політичні науки. – Рівне, 2010. – Вип. 10. – С. 198–203.
 • 5. Колісніченко Р. М. Демократична електоральна культура молоді: поняття, основні ознаки та вітчизняні особливості / Р. М. Колісніченко // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – Дніпропетровськ, 2010. – № 6 (74). – С. 174–178.
 • 6. Колісніченко Р. М. Мовно-комунікативні особливості демократичної електоральної культури молоді в Україні / Р. М. Колісніченко // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія: Історичні та політичні науки. – Рівне, 2011. – Вип. 11. – С. 189–193.
 • 7. Колісніченко Р. М. Соціально-економічна складова демократичної електоральної культури молоді в Україні / Колісніченко Р. М. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: «Питання політології». – 2011. – Вип. 18. – С. 248–253.
 • 8. Колісніченко Р. М. Місце глобалістичної складової політичної свідомості суспільства у поглядах класиків західної політичної думки (від Платона до М. Вебера) / Р. М. Колісніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2012. – Вип. 8. – С. 14–21.
 • 9. Колісніченко Р. М. Стан наукової розробки проблеми формування глобалістичної свідомості суспільства (XX – початок XXI ст.) / Р. М. Колісніченко // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації». – 2012. – № 3. – С. 118–123.
 • 10. Колісніченко Р. М. Глобалістична свідомість: поняття, структура, типологія / Р. М. Колісніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2012. – Вип. 9. – С. 117–124.
 • 11. Колісніченко Р. М. Історичний аналіз проблеми формування екологічної складової глобалістичної свідомості суспільства / Р. М. Колісніченко // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія: Історичні та політичні науки. – 2013. – Вип. 15. – С. 97–101.
 • 12. Колісніченко Р. М. Внесок Римського клубу у дослідження глобалістичної свідомості в кінці 70-х – на початку 90-х років XX ст. / Р. М. Колісніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2013. – Вип. 11. – С. 15–22.
 • 13. Колісніченко Р. М. Місце глобалістичної свідомості у західних футурологічних розробках середини 70-х років XX ст. / Р. М. Колісніченко // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія: Історичні та політичні науки. – 2013. – Вип. 16. – С. 160–165.
 • 14. Колісніченко Р. М. Розвиток західних та українських наукових досліджень глобалістичної свідомості наприкінці XX – на початку XXI ст. / Р. М. Колісніченко // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія: Історичні науки та політичні науки. – 2015. – Вип. 22. – С. 75–80.
 • 15. Колісніченко Р. М. Типологія екологічної складової глобалістичної свідомості / Р. М. Колісніченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: «Питання політології». – 2015. – Вип. 28. – С. 174–179.
 • 16. Колісніченко Р. М. Типологічні характеристики глобалістичної свідомості в контексті справедливості воєнних дій / Р. М. Колісніченко // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – 2016. – № 1 (129). – С. 41–46.
 • 17. Колісніченко Р. М. Енвайронменталізм і типологічні характеристики глобалістичної свідомості / Р. М. Колісніченко // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – 2016. – № 2 (130). – С. 33–38.
 • 18. Колісніченко Р. М. Типологія глобалістичної свідомості як чинника подолання загрози ядерної війни / Р. М. Колісніченко // Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 153–160.
 • 19. Колісніченко Р. М. Економічна складова глобалістичної свідомості у світлі аналізу класифікацій країн світу / Р. М. Колісніченко // Наукові праці МАУП. – 2016. – Вип. 50 (3). – С. 36–41.
 • 20. Колісніченко Р. М. Глобалістична свідомість в умовах диспропорцій глобального економічного розвитку / Р. М. Колісніченко // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2016. – Вип. 109 (№ 6). – С. 305–312.
 • 21. Колісніченко Р. М. Глобалістична свідомість в умовах світового демографічного зростання / Р. М. Колісніченко // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2016. – Вип. 111 (№ 8). – С. 321–326.
 • 22. Колісніченко Р. М. Глобалізація і демографічні ознаки глобалістичної свідомості / Р. М. Колісніченко // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 278–282.
 • 23. Колісніченко Р. М. Структурні особливості глобалістичної свідомості / Р. М. Колісніченко // Наукові праці МАУП. – 2016. – Вип. 51 (4). – С. 25–31.
 • 24. Колесниченко Р. Н. Структурно-функциональное взаимодействие глобалистического сознания и политической культуры / Р. Н. Колесниченко // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Межвузовский сборник научных статей. – 2016. – № 3. – C. 256–263.
 • 25. Колісніченко Р. М. Загальнопланетарний контекст трансформації глобалістичної свідомості людства / Р. М. Колісніченко // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 326–331.
 • 26. Колісніченко Р. М. Міжцивілізаційні відмінності світової глобалістичної свідомості / Р. М. Колісніченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: «Питання політології». – 2016. – Вип. 30. – C. 120–126.
 • 27. Колісніченко Р. М. Регіональні особливості глобалістичної свідомості населення світу / Р. М. Колісніченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Міжнародні відносини». – 2016. – № 11 (336). – С. 88–94.
 • 28. Колісніченко Р. М. Медичні та самоідентифікаційні якості глобалістичної свідомості / Р. М. Колісніченко // Науковий журнал «Політикус». – 2016. – Вип. 3. – C. 123–128.
 • 29. Колісніченко Р. М. Стан глобалістичної свідомості на сучасному етапі світового розвитку / Р. М. Колісніченко // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 312–316.
 • 30. Колісніченко Р. М. Механізм гуманізації глобалістичної свідомості людства / Р. М. Колісніченко // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – 2016. – № 9 (137). – C. 109–115.
 • 31. Колісніченко Р. М. Сучасні глобальні виклики в оцінках населення м. Кропивницького / Р. М. Колісніченко // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 446–451.
 • 32. Колісніченко Р. М. Еколого-демографічні особливості глобалістичної свідомості українського суспільства на прикладі м. Кропивницького / Р. М. Колісніченко // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – 2016. – № 12 (140). – C. 45–51.
 • 33. Колісніченко Р. М. Методологія дослідження глобалістичної свідомості / Р. М. Колісніченко // Науковий журнал «Політикус». – 2016. – Вип. 4. – C. 78–82.

Матеріали наукових конференцій

 • 1. Колісніченко Р. М. Миролюбність як домінанта зовнішньополітичної складової демократичної електоральної культури молоді / Р. М. Колісніченко // Шості юридичні читання : матеріали Міжнародної наукової конференції 22–23 квітня 2010 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 321–323.
 • 2. Колісніченко Р. М. Раціональність та адекватна ідеологізованість як риси демократичної електоральної культури / Р. М. Колісніченко // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : матеріали Третьої міжнародної наукової конференції 26–29 квітня 2010 року. – Суми: ПП «Вінниченко М.Д.», 2010. – С. 247–251.
 • 3. Колісніченко Р. М. Соціально-економічна складова демократичної електоральної культури молоді в Україні / Р. М. Колісніченко // Права і свободи людини у контексті українського державотворення : матеріали Других Слобожанських політологічних читань 19 листопада 2010 року. – Харків: ФОП «Петрова І.В.», 2010. – С. 248–253.
 • 4. Колісніченко Р. Освітянська складова демократичної електоральної культури молоді / Р. Колісніченко // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених 25–27 листопада 2010 року. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 110–111.
 • 5. Колісніченко Р. М. Диспут як спосіб формування зовнішньополітичної складової демократичної електоральної культури молоді / Р. М. Колісніченко // Україна наукова : матеріали Сьомої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 20–22 грудня 2010 року. – К.: ТОВ «ТК Меганом», 2010. – С. 5–6.
 • 6. Колісніченко Р. М. Методологія дослідження електоральної культури молоді та основні характеристики сучасної української молодіжної спільноти / Р. М. Колісніченко // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції 24–25 березня 2011 року. – Житомир: ПП «Джі Ві Ес», 2010. – С. 264–268.
 • 7. Колісніченко Р. М. Розвиток глобалістичної свідомості громадян України в умовах російської окупації Автономної Республіки Крим / Р. М. Колісніченко // Актуальні суспільно-політичні проблеми права та економіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 11 квітня 2014 року. – Кіровоград: Вид-во Кіровоградського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2014. – С. 7–8.
 • 8. Колісніченко Р. М. Сутність глобалістичної свідомості в контексті порівняльного аналізу / Р. М. Колісніченко // Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 травня 2015 року. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2015. – С. 6–8.
 • 9. Колісніченко Р. М. Типи глобалістичної свідомості за способом подолання глобальних екологічних проблем / Р. М. Колісніченко // Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2015 року. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2015. – С. 8–10.
 • 10. Колісніченко Р. М. Вплив воєнних доктрин на прийняття воєнно-політичних рішень / Р. М. Колісніченко // Наука та освіта: проблеми та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 28 квітня 2016 року. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2016. – С. 5–8.
 • 11. Колісніченко Р. М. Типологія глобалістичної свідомості за ставленням до освоєння Світового океану та космосу / Р. М. Колісніченко // Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23 – 24 вересня 2016 року. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 116–119.
 • 12. Колісніченко Р. М. Готовність до воєнної оборони як риса глобалістичної свідомості / Р. М. Колісніченко // Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 28 – 29 жовтня 2016 року. – Словацька Республіка. – Сладковічево: Вища школа «Данібус», 2016. – С. 162–163.
 • 13. Колісніченко Р. М. Мотиваційно-вольова сфера глобалістичної свідомості / Р. М. Колісніченко // Актуальні питання освіти і науки : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 10 – 11 листопада 2016 року. – Харків: ХОГОКЗ, 2016. – С. 188–191.
 • 14. Колісніченко Р. М. Воєнний захист Європи у світлі розвитку глобалістичної свідомості населення країн – членів НАТО / Р. М. Колісніченко // Політологія, філософія, соціологія, психологія: контури міждисциплінарного перетину : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 11 – 12 листопада 2016 року. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 43–45.
 • 15. Колісніченко Р. М. Миротворчість НАТО в контексті дослідження глобалістичної свідомості / Р. М. Колісніченко // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18 – 19 листопада 2016 року. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 117–119.
 • 16. Колісніченко Р. М. Інформованість щодо класифікацій країн світу як риса глобалістичної свідомості / Р. М. Колісніченко //«Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 2 – 3 грудня 2016 року. – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016. – С. 85–86.
 • 17. Колісніченко Р. М. Гендерні особливості глобалістичної свідомості у м. Кропивницькому / Р. М. Колісніченко // Перспективи розвитку сучасної науки : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 2 – 3 грудня 2016 року. – Львів: Видавничий дім «Гельветика». – С. 104–105.
 • 18. Колісніченко Р. М. Особливості ставлення населення м. Кропивницького до реформування глобальної системи охорони здоров’я / Р. М. Колісніченко // Актуальні питання розвитку суспільних наук у XXI столітті : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 9 – 10 грудня 2016 року. – Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2016. – С. 95–97.
 • 19. Колісніченко Р. М. Соціально-економічні ознаки глобалістичної свідомості населення м. Кропивницького / Р. М. Колісніченко // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах реформаційних процесів сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13 грудня 2016 року. – Кропивницький: Центрально-Українське видавництво, 2016. – С. 5–8.
 • 20. Колісніченко Р. М. Воєнно-політичні особливості глобалістичної свідомості українського суспільства / Р. М. Колісніченко // Місце суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання XXI століття : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 16 – 17 грудня 2016 року. – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2016. – С. 106–108.
 • 21. Колісніченко Р. М. Суспільна занепокоєність глобальними проблемами у контексті аналізу глобалістичної свідомості України та світу / Р. М. Колісніченко // Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23 – 24 грудня 2016 року. – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2016. – С. 126–129.
 • 22. Колісніченко Р. М. Сучасне ставлення мешканців м. Кропивницького до світової ядерної безпеки / Р. М. Колісніченко // Теоретичні та прикладні дослідження в галузі педагогіки, психології та суспільних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 28 – 29 грудня 2016 року. – Республіка Польща. – Кєльце: Holy Cross University, 2016. – С. 173–175.
 • 23. Колісніченко Р. М. Вікові та освітянські відмінності глобалістичної свідомості м. Кропивницького / Р. М. Колісніченко // Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 – 21 січня 2017 року. – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. – С. 94–96.